!
!
Engelen-Levensvreugde

HULPMIDDELEN

Zoals reeds eerder geschreven :

Een landbouwer gebruikt gepaste hulpmiddelen om zijn akker om te ploegen, in gereedheid te brengen, voedsel te geven, te zaaien, te oogsten ....

Wij kunnen ons ook geen hulp en steun ontzeggen om ons leven te verrijken, terug op de rails te krijgen ...

We zaaien eerst en oogsten dan ...  ondertussen moeten we wat nieuw gezaaid is voedsel geven en verzorgen, zodat de oogst overvloedig is en van de beste kwaliteit.

We leren, met vallen en opstaan ... geduld en mededogen het voor ons juiste leven te zaaien zodat we, mits hulp en steun tijdens die weg van tranformatie, kunnen oogsten wat we gezaaid hebben.

Er is een grote verscheidenheid aan allerhande tools en steun, waarvan we dankbaar gebruik kunnen maken om ons leven zo in te richten dat we uiteindelijk uiteindelijk kunnen genieten van de levenskwaliteit die we verdienen !

We zijn dàt wat we de hele dag denken !

Daarom stel ik voor om toch de downloading van ons E BOOK te doen.  Lees het aandachtig en neem je leven van nu eens onder de loupe.

Vul uw e-mail adres in
om ons E.BOOK te ontvangen:
E-mail adres:
VOORNAAM:
NAAM:
LAND: