!
!

M

EDELSTENEN GEGROEPEERD ONDER ALFABETISCHE LETTER  M 

ALLE uitleg EDELSTENEN KAN U HIERBOVENAAN ZIEN EN AANKLIKKEN OM DE GEPASTE UITLEG TE LEZEN.

 

GELDEND VOOR ELKE BLADZIJDE ONDER DEZE RUBRIEK;

WAARSCHUWING

De informatie op deze website is zeker niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bij ziekte raadpleegt U uw Arts en neemt U de voorgeschreven medicatie. Het is uw arts die een diagnose stelt. De informatie op deze website mag ook niet als of voor een diagnose worden gebruikt.

Kristallen zijn zeer krachtig en ze kunnen gemakkelijk verkeerd gebruikt worden en zelfs misbruikt worden, de uitleg kan gemakkelijk verkeerd begrepen worden.

Als U twijfelt aan hun werking, raadpleeg dan een deskundige, met name als het gaat om de ondersteuning van kristallen bij ziektebeeld, na een diagnose door uw arts. Gebruik ze niet als vervanging van een medicijn.

Als U een kristal aankoopt : doe dit dan in vertrouwen, zeker bij een deskundige die met liefde en respect de kristallen behandelt, ze zuivert, u leert hoe ze te gebruiken

Bij aankoop van kristallen dient U voorzichtigheid in acht te nemen qua zuiverheid in het (voor de meesten onder ons onzichtbare) auraveld van de kristal, net zoals voor de kwaliteit van het kristal. (Je koopt ook geen versleten en vuil kledingsstuk in een winkel)