!
!

GEVAARLIJKE EDELSTENEN IN GEBRUIK : GOED OPPASSEN

Zorg voor je edelsteentjes. Leg ze liefst nooit rechtstreeks in water om er bijv. van te drinken of lotion van te maken ...  zowel voor mensen als dieren !

Er zijn edelstenen die absoluut niet in direct kontakt met water mogen komen :

V aangevinkt, vooral om hun samenstelling ...

Andere, lees goed de lijst door ...

Welke edelstenen of mineralen zijn niet geschikt?

Er zijn circa 40 edelstenen en mineralen welke niet geschikt om rechtstreeks met

water in aanraking te komen.
In de onderstaande lijst zijn een grootaantal beschreven welke een negatief effect

hebben op uw welzijn.
Deze lijst is zeker niet volledig en waarschijnlijk zullen er meer edelstenen en mineralen zijn welke een negatief effect kunnen hebben.

Het gebruik van Aqua Gems wands is echter 100% veilig omdat de vulling van deze

buizen niet in aanraking komen met het water omdat ze omvat zijn met glas.

Gevarenteken

Naam edelsteen

Beschrijving edelsteen

Aluin

Aluin. Niet giftig, maar in het water oplosbaar kalium-alumiumsulfaat.
Daarom niet geschikt om in het water te leggen.

Anglesiet

Giftig en slecht oplosbaar loodsulfaat.

Voorzichtig ook met uitwendig

gebruik.
Niet geschikt om in het water te leggen

Antimoniet

Voor de gezondheid schadelijke antmoonsulfide.

Daarom slechts beperkt

geschikt om direct in het water te leggen.
Wel geschikt voor uitwendig gebruik.

Arsenopyriet

Mogelijk giftig ijzerarseniet. Niet geschikt om direct

 in het water te leggen.
Niet geschikt voor uitwendig gebruik.

Atacamiet

Mogelijk voor de gezondheid schadelijk

koperchloride.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.
Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Auripigment

Giftig arseensulfide. Niet geschikt om direct in

het water te leggen.
Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Azuriet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.
Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik

Azuriet-malachiet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.
Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Azuriet-pseudomalachiet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat

en fosfaat.
Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Bunseniet

Giftig nikkeloxide. Nikkel is bovendien een veel

komend allergie.
Direct huidcontact zien te vermijden.
Ongeschikt om direct in het water te leggen.

Cerusiet

Giftig loodcarbonaat.Niet geschikt om direct in

het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Chalcanthiet

Giftig kopersulfaat. Niet geschikt om direct in het

water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Cinnaber

Kwikzilversulfide is erg giftig. Niet geschikt om

direct in het water te leggen.
Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Cinnaber-opaal

In het opaal zit kwikzilversulfide is erg giftig.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Citroen-Chrysopraas

Mogelijk voor de gezondheid schadend

nikkelmagnesiet-chalcedoonmengsel.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik. Bij twijfel echt vermijden.

Cupriet

Voor de gezondheid schadelijke koperoxide.
Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Eilatsteen

De gezondheid schadend kopermineraalmengsel.
Niet geschikt om direct in het water te leggen.
Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Ijzer-nikkelmeteoriet

Voor de gezondheid schadelijk ijzernikkellegering.
Nikkel is een veel vooorkomend allergeen.

Direct huidcontact vermijden. Niet geschikt om in het water te leggen.

Eryhrien

Mogelijk giftig kobaltarsenaat.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Fluoriet

Mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Galeniet

Giftige loodsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Gaspeiet

Voor de gezondheid schadelijk magnesiumhoudend nikkelcarbonaat.

Nikkel is een veel voorkomend allergeen. Vermijd huidcontact.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Greenockiet

Giftig cadmiumsulfide. Niet geschikt om direct in

het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Kalomel

Voor de gezondheid schadelijk kwikzilverchloride.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Krokoiet

Giftig loodchromaat. Niet geschikt om direct in het

water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Haliet

Niet giftig natriumchloride ( zout) .

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Jamesoniet

Mogelijk giftig lood-antimoonsulfide.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Lopoziet

Zeer giftig kaliumchromaat. Ook via de huid schadelijk.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Niet geschikt voorwendig gebruik.

Malachiet

Voor de gezondheid scahdelijk kopercarbonaat.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Milleriet

Giftig nikkeloxide. Nikkel is ook een veel voorkomend allergeen.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Niet geschikt voor uitwendig gebruik.

Olviniet

Mogelijk giftig koperarsenaat. Niet geschikt om

direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Proustiet

Mogelijk giftig arseenhoudend zilversulfide.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pisomelaan

Voor de gezondheid schadelijk mangaanoxide.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pyromorfiet

Mogelijk giftig loodfosfaat.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Realgear

Giftig arseensulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Scorodiet

Mogelijk giftig ijzerarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Tetraediet

Mogelijk voor de gezondheid schadelijk koper-antmoonsulfide.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Ulexiet

Niet giftig boraan. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Valentiniet

De gezondheid schadend antimoonoxide.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Vanadiet

Giftig loodvanadaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Wulfeniet

Mogelijk giftig loodmolydaat.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Welke edelstenen of mineralen zijn niet geschikt?

Er zijn circa 40 edelstenen en mineralen welke niet geschikt om rechtstreeks met water in aanraking te komen.

In de onderstaande lijst zijn een groot aantal beschreven welke een negatief effect hebben op uw welzijn.

Deze lijst is zeker niet volledig en waarschijnlijk zullen er meer edelstenen en mineralen zijn welke een negatief effect kunnen hebben. Het gebruik van Aqua Gems wands is echter 100% veilig omdat de vulling van deze buizen niet in aanraking komen met het water omdat ze omvat zijn met glas.

Gevarenteken

Naam edelsteen

Beschrijving edelsteen

Niet gevaarlijk

Aluin

Aluin. Niet giftig, maar in het water oplosbaar kalium-alumiumsulfaat.

Daarom niet geschikt om in het water te leggen.

Pas op giftig

Anglesiet

Giftig en slecht oplosbaar loodsulfaat. Voorzichtig ook met uitwendig gebruik.

Niet geschikt om in het water te leggen

Pas op gevaar

Antimoniet

Voor de gezondheid schadelijke antmoonsulfide. Daarom slechts beperkt geschikt om direct in het water te leggen.

Wel geschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Arsenopyriet

Mogelijk giftig ijzerarseniet. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Niet geschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Atacamiet

Mogelijk voor de gezondheid schadelijk koperchloride. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Auripigment

Giftig arseensulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Azuriet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik

Pas op gevaarlijk

Azuriet-malachiet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Azuriet-pseudomalachiet

Voor de gezondheid schadelijk kopercarbonaat en fosfaat.

Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Bunseniet

Giftig nikkeloxide. Nikkel is bovendien een veel komend allergee.

Direct huidcontact zien te vermijden.

Ongeschikt om direct in het water te leggen.

Pas op giftig

Cerusiet

Giftig loodcarbonaat.Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Chalcanthiet

Giftig kopersulfaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Cinnaber

Kwikzilversulfide is erg giftig. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Cinnaber-opaal

In het opaal zit kwikzilversulfide is erg giftig. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Citroen-Chrysopraas

Mogelijk voor de gezondheid schadend nikkelmagnesiet-chalcedoonmengsel. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik. Bij twijfel echt vermijden.

Pas op gevaarlijk

Cupriet

Voor de gezondheid schadelijke koperoxide.

Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Eilatsteen

De gezondheid schadend kopermineraalmengsel.

Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Ijzer-nikkelmeteoriet

Voor de gezondheid schadelijk ijzernikkellegering.

Nikkel is een veel vooorkomend allergeen. Direct huidcontact vermijden. Niet geschikt om in het water te leggen.

Pas op gevaarlijk

Eryhrien

Mogelijk giftig kobaltarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Fluoriet

Mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Galeniet

Giftige loodsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Gaspeiet

Voor de gezondheid schadelijk magnesiumhoudend nikkelcarbonaat. Nikkel is een veel voorkomend allergeen. Vermijd huidcontact. Niet geschikt om direct in het water te leggen.

Pas op giftig

Greenockiet

Giftig cadmiumsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Kalomel

Voor de gezondheid schadelijk kwikzilverchloride. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Krokoiet

Giftig loodchromaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Niet gevaarlijk

Haliet

Niet giftig natriumchloride ( zout) .Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Jamesoniet

Mogelijk giftig lood-antimoonsulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Lopoziet

Zeer giftig kaliumchromaat. Ook via de huid schadelijk. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet geschikt voorwendig gebruik.

Pas op giftig

Malachiet

Voor de gezondheid scahdelijk kopercarbonaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Kan geen kwaad bij uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Milleriet

Giftig nikkeloxide. Nikkel is ook een veel voorkomend allergeen. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Niet geschikt voor uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Olviniet

Mogelijk giftig koperarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Proustiet

Mogelijk giftig arseenhoudend zilversulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Pisomelaan

Voor de gezondheid schadelijk mangaanoxide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Pyromorfiet

Mogelijk giftig loodfosfaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Realgear

Giftig arseensulfide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Scorodiet

Mogelijk giftig ijzerarsenaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Tetraediet

Mogelijk voor de gezondheid schadelijk koper-antmoonsulfide.Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Niet gevaarlijk

Ulexiet

Niet giftig boraan. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op gevaarlijk

Valentiniet

De gezondheid schadend antimoonoxide. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Vanadiet

Giftig loodvanadaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.

Pas op giftig

Wulfeniet

Mogelijk giftig loodmolydaat. Niet geschikt om direct in het water te leggen. Voorzichtig met uitwendig gebruik.