!
!
engelen-levensvreugde
Vergeven vanuit het hart is een trauma ontdoen van elke negatieve emotie !

HET GENEESMIDDEL

Vergeven, vergiffenis

Ja, ik weet het.  Het is moeilijk, maar moeilijk gaat ook.

We vergeven anderen (zéér moeilijk)  Maar, het is niet omdat je vergeeft dat dat inhoud dat je met de handelswijze van die persoon akkoord moet gaan. Zeker niet, dat wordt ook zelfs niet geopperd.  Bedenk dat als je die persoon of die situatie vergeeft, je het trauma ontdoet van elke emotie van wrok, kwaadheid, woede en jezelf van slachtofferschap.

Een trauma kan maar een "geleerde les" worden als het ontdaan is van elke emotie : dan pas is het een herinnering (die je niet vergeet). Een herinnering is een ervaring en een ervaring is een "geleerde les".  Een geleerde les kom je dus niet meer tegen in je leven : persoon, situatie gelijkaardig of erger dan de vorige.

We vergeven onszelf (waarvoor ?)  Kom, we zijn ook niet altijd engeltjes geweest hé; soms hebben we ook wel wrevelig rondgelopen, ruzie uitgelokt enz... 

Je leert dit.  Je kan het.  Ja, jij ook.

 

 

Laten we onszelf om vergeving vragen voor alles wat we denken dat we hebben gedaan of nagelaten. Laten we onszelf toestemming geven om overnieuw te beginnen.

Het is ons allemaal wel eens overkomen dat we achteraf dachten dat het beter was geweest om iets niet te doen of juist na te laten. Dit zijn herinneringen die ons ineen doen krimpen wanneer ze bovenkomen en dat geldt evenzeer voor herinneringen aan recente gebeurtenissen als voor herinneringen aan gebeurtenissen uit een ver verleden. Een van de meest bevrijdende technieken in Een Cursus in Wonderen is een gebed uit het Tekstboek, waarin we het universum vragen onze dwalingen ongedaan te maken:

..De eerste stap in het ongedaan maken is de erkenning

dat je zelf verkeerd besloten hebt en dat je nu evengoed zelf

een ander besluit kunt nemen. Wees hierin heel vastberaden

en blij je er ten volle van bewust dat het proces van het ongedaan maken

- dat niet door jou volvoerd wordt – zich toch afspeelt in je innerlijk

omdat God het daar geplaatst heeft. Jouw aandeel is enkel je denken terug te voeren

naar het moment waarop de vergissing werd gemaakt en deze herinnering

in vrede over te geven aan de Verzoening.

Zeg het volgende tegen jezelf, zo oprecht mogelijk, in het besef dat de Heilige Geest

volledig gehoor geeft aan de geringste uitnodiging:

Ik moet verkeerd besloten hebben, want ik ben niet in vrede.

Ik nam zelf het besluit, maar ik kan ook anders besluiten.

Ik wens anders te besluiten, omdat ik in vrede wil zijn.

Ik voel mij niet schuldig, omdat de Heilige Geest alle consequenties van mijn

verkeerde besluit ongedaan maakt als ik Hem laat begaan.

Ik kies ervoor Hem te laten begaan door Hem toe te staan,

Dat Hij voor God kiest voor mij.

Dat is alles ! Het is een cursus in wonderen, geen cursus in verhuizen. Wonderen overstijgen de natuurlijke wetten. Tijd en ruimte staan onder het bevel van God.

 

Brontekst : uit het boek : Terugkeer naar Liefde     van Marianne Williamson